Certificaten van “Van Berghé Asbestsanering B.V.”

De van belang zijnde certificaten voor het verwijderen van asbest!

Specialisatie en certificering zijn van essentieel belang om asbest te kunnen en mogen saneren. “Van Berghé Asbestsanering B.V.” is in het bezit van het certificatie SCA Procescertificaat Asbestverwijdering (SC-530), het Certificaat Kwaliteitsmanagementsysteem NEN-ISO 9001 en het Certificaat Veiligheidsmanagementsysteem VCA**. Deze benoemde drie keurmerken worden jaarlijks geaudit. Aan de hand van deze certificaten kunnen wij u garanderen de professionele expertise in huis te hebben om bij u op een zorgvuldige wijze het asbestsaneringsproces te kunnen voortzetten.

 

SCA Procescertificaat Asbestverwijdering (SC-530)

Bovengenoemde certificatieschema SC-540 is de certificatieregeling voor inventarisatiebedrijven die asbestinventarisaties in gebouwen en/of objecten uitvoeren. Jaarlijks worden de eisen van het certificatieschema meerdere keren extern getoetst door een gecertificeerde instelling. Bureau Veritas Certification is hiervoor verantwoordelijk en staat onder toezicht van de Raad van Accreditatie de nationale accreditatie-instantie.

Bij toetsing komen naast de organisatiestructuur en het kwaliteitssysteem van “Van Berghé Asbestsanering B.V.” ook aspecten als het werkplan, de keuring en het onderhoud van materieel, de omgang met asbesthoudend afval en opleiding van asbestsaneerders aanbod. Bovendien wordt naleving van de wettelijke milieueisen, arbeidsomstandigheden en uitvoering van de meldingsplichten getoetst.

 

Certificaat Veiligheidsmanagementsysteem VCA**.

VCA voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om werkzaamheden met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving op duurzame en verantwoorde manier te kunnen uitvoeren. Door in het bezit te zijn van het VCA-certificaat garanderen wij de veiligheid van onze opdrachtgevers, operationele medewerkers en overige betrokkenen. Het VCA-systeem voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. ·

 

Certificaat Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001.

Met een ISO 9001-certificering laat “Van Berghé Asbestsanering B.V.” zien dat het bedrijf voldoet aan alle internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Klanteisen, klanttevredenheid, en continu verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn hierbij van essentieel belang. De van belang zijnde bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in het KAM (kwaliteit, Arbo en Milieu) boek.